Att gå från klarhet till klarhet vad betyder det för dig?

För oss betyder det ALLT!

 

Banner

Öppna kurser

Ensamkommande barn och anknytningsteori

2 dagar

Om kursen

Under dessa intressanta och lärorika utbildningsdagar får du kunskaper om anknytningsteori och hur du kan förbättra verksamheter inom barnomsorg, skola, mottagande av ensamkommande barn, generella verksamheter och faktiskt även äldreomsorg.

 

Tanken att varje människa definierar sig genom sina relationer till andra, ger en rik modell att se beteendemönster och kunna relatera till dem, men också att kunna förändra dem. Hur hanterar människan att inte kunna knyta an till någon, när den naturliga anknytningspersonen inte klarar av det eller är frånvarande? Anknytningsteorin är ett av de viktigaste genombrotten inom psykologi i vår tid och förenar många tidigare motstridiga idéer. Den är universell, tydlig och stimulerande.

 

Innehåll

Anknytningsteorin i teori och praktik

Evolutionära perspektiv på anknytning

De tre anknytningsstilarna 

Anknytningsstörningar i historien och idag: Bowlbys barnhemsbarn,
  de finska krigsbarnen, ensamkommande flyktingbarn idag
  likheter och skillnader.

Konsekvenser för barn, unga vuxna, vuxna och äldre?

Affektfobi störningar och dess konsekvenser

Förmåga att hantera uppskjuten belöning: Marschmallowtestet

Det är aldrig för sent till att hitta en trygg anknytning

Hur vi ska kunna fungera som en trygg bas

Därför gör vi som vi gör

Hur för vi in teorin i vår verksamhet? I barnomsorgen, skolan
   i brukarbemötande med äldre?

Hur vi alla förhåller oss till anknytning

Hur våra mönster är definierande för vårt beteende

Hur man förändrar och öppnar ett tidigare stängt mönster

Hur man kan vidmakthålla nya anknytningsmönster

 

För vem

För alla som jobbar med ensamkommande barn.
Anmäl dig

Kursinfo

Nya kursdatum kommer snart.


Kursledare

Lars

Lars är en inspirerande utbildare och föredragshållare med mångårig erfarenhet av att arbeta med uppdrag i kommunikation, bemötande och sociala sammanhang. Han har också erfarenhet att arbeta med människor som arbetar med människor i utsatta situationer. Han utbildar och föreläser med både kompetens och en stor portion humor som resulterar i många lovord och nöjda kursdeltagare. Han är konsult, pedagog och utbildad inom psykoterapi. Lars vågar utmana, engagera och väcka tankar hos kursdeltagarna och att få deltagarna att tänja på sina gränser.


Bra att veta


Detta händer innan kursen:

Några veckor innan kursen får du ett ”välkommen-mail”, där du får reda på plats, tider, kursledare och om det är något annat du behöver veta inför kursen.


Detta ingår i kursen:

Vår ordinarie lunch, kaffe och fika ingår i kursavgiften. Du får kursmaterial, anteckningsblock och penna på plats.


Sedan:

Vid kursens slut får du en utvärdering att fylla i och ett diplom att ta med hem. Har du några andra frågor kontaktar du oss på kontoret.


Mer om våra kurser:

Hjärnan och kroppen vill ha roligt för att lära sig, därför ser vi till att det blir kreativt och kul. Vi vet att många människor säger att ”tiden gick alldeles för fort”, och då har man haft kul och lärt sig. Du kommer vara delaktig i övningar, uppgifter och aktiviteter eftersom det är då man lär sig bäst. Du kommer att uppleva att tempot tidvis kommer att vara högt, bara för att du ska får lära dig så mycket som möjligt. Så välkommen till en inspirerande, engagerande och kunskapshöjande kurs.