Banner image

Arbetsmiljöarbete för byggherren

 

Byggherre är begreppet som används i lagstiftningen, avser den som beställer ett byggnads- och/eller anläggningsarbete och därmed ikläder sig en rad uppgifter med tillhörande ansvar. Uppfylls inte uppgifterna så risken att drabbas av sanktionsavgifter av betydande storlek. .

Målgrupp

Den som beställer ett byggnads- och/eller anläggningsarbete och dess olika företrädare, både inom offentlig - och privat sektor.

Mål med utbildningen

  • Att förstå innebörden rollen som byggherre och dess företrädare.
  • Rätta ut de olika begrepp som återfinns i lagar och relevanta föreskrifter.
  • Tydliggöra var gränsen går när är reglerna tillämpliga och inte.
  • Vilka krav som bör ställas utföraren, BAS P och U.
  • Skyldigheter till uppföljning under arbetsprocessen.

Omfattning

En dag, vanligtvis kl 9- 16.

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med praktiska gruppövningar

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 177:1160) Kapitel 3 §6. Byggnads- & anläggningsarbete (AFS 1999:3) med flera.