Banner image

Arbetsmiljökunskap för chefer inom kommunal sektor

 

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (Arbetsmiljöverkets författningssamling - AFS) använder begreppet arbetsgivare, för att alla som leder andra i deras arbete. Det ställs krav på kunskaper om vad lagstiftningen innebär och hur den ska tillämpas på i en kommunal verksamhet.

Målgrupp

Den som leder andra i deras arbete i son roll som chef eller arbetsledare, inom kommunal verksamhet.

Mål med utbildningen

Att förstå sin roll som arbetsgivare enligt lagstiftningen och kunna omsätta den i praktisk handling.

Innehåll:

  • Att förstå hur lagen är uppbyggd och innebörden av olika förskrifter.
  • Vem om de olika rollerna och dess funktion.
  • Vad innebär FAS 17.
  • Att kunna göra en riskbedömning.
  • Hur att använda hjälpmedlen på Suntarbetsliv.

Omfattning

Två kursdagar, vanligtvis mellan kl 9- 16.

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med praktiska gruppövningar.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 177:1160) Grundläggande föreskrifter, SAM (AFS 2001: 1) och OSA (AFS 2015:4). FAS 17 www.suntarbetsliv.se