Banner image

Arbetsmiljökunskap för chefer

 

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (Arbetsmiljöverkets författningssamling - AFS) använder begreppet arbetsgivare, för att alla som leder andra i deras arbete. Det ställs krav på kunskaper om vad lagstiftningen innebär och hur den ska tillämpas på i en verksamhet/organisation.

Målgrupp

Den som leder andra i deras arbete i son roll som chef, arbetsledare, projektledare med flera.

Mål med utbildningen

Att förstå sin roll som arbetsgivare enligt lagstiftningen och kunna omsätta den i praktisk handling.

Innehåll:

  • Att förstå hur lagen är uppbyggd och innebörden av olika förskrifter.
  • Vem om de olika rollerna och dess funktion.
  • Att kunna göra en riskbedömning.

Omfattning

Två kursdag, vanligtvis mellan kl 9- 16.

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med praktiska gruppövningar.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 177:1160) Grundläggande föreskrifter, SAM (AFS 2001: 1) och OSA (AFS 2015:4).