Banner image

Att vara BAS P och U

 

Alla bygg- & anläggningsarbeten ska ha en Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) dels under planeringsarbetet (BAS P) och under utförandenarbetet (BAS U). Uppfylls inte uppgifterna så risken stor att drabbas av sanktionsavgifter av betydande storlek.

Målgrupp

Den som ska agera som BAS P/U, oavsett projektstorlek.

Mål med utbildningen

Att förstå innebörden rollen, uppgifterna och ansvaret som BAS P/U har.

Innehåll:

  • Rätta ut de olika begrepp som återfinns i lagar och relevanta föreskrifter.
  • Tydliggöra var gränsen går när är reglerna tillämpliga och inte.
  • Vilka krav som bör ställas utföraren, BAS P och U.
  • Skyldigheter till uppföljning under arbetsprocessen.

Omfattning

En kursdag (kl 8-17). Kursen förutsätter att deltagarna har minst aktuell (högst 5 år gammal) BAM-utbildning eller motsvarande. I annat fall får omfattningen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå.

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med praktiska gruppövningar och avslutas med ett skriftligt prov.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 177:1160) Kapitel 3 §7. Byggnads- & anläggningsarbete (AFS 1999:3) med flera. Se även www.av.se Sök på BAS P/U.