Banner image

Kränkande särbehandling

 

Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer tillsammans med AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hantera kränkande särbehandling. 

Målgrupp

Chefer, arbetsledare med personalledaransvar och arbetsmiljöombud.

Mål med utbildningen

Att ge en orientering om begrepp, orsaker, hur man ska hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen, samt hur detta ska kunna förebyggas. Även om orsakerna bakom kränkande särbehandling kan vara komplexa så vill vi visa att insatserna för att förebygga detta inte behöver vara så komplicerade.

Innehåll:

  • Definition och krav i AFS 2015:4
  • Begreppen kränkning, trakasserier och mobbning.
  • Kränkande särbehandling och dess ohälsorisker.
  • Hur korrekt hantera en upptäckt eller anmäld kränkning.
  • Hur förebygga att kränkningar och mobbning uppstår.

Kurslitteratur

Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren. Åhörarkopior på de viktigaste använda bilder ingår alltid.

Omfattning

Utbildningen omfattar en halvdag till en heldag beroende på behov.

Arbetsformer

Faktaföreläsning blandas med enskilda och/eller gruppuppgifter och övningar. För att främja detta så tillämpas i första hand möblering i öar.

Faktaförankring

Utgångspunkten är föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), boken Mobbning på jobbet av Stefan Blomberg.