Banner image

Öppen kurs

Coachande ledarskap

2 dagar

 

Om kursen  

Springer du omkring dagligen och släcker bränder och försöker hinna göra medarbetarnas jobb – istället för att skapa förutsättningar för medarbetarna att själva jobba effektivt?

 

I svensk arbetskultur är det chefens ansvar att leda och motivera medarbetarna, samt uppnå verksamhetsmål. Man ska leverera enligt de förväntningar arbetsgivaren och medarbetarna har genom att vara tillgänglig, skapa delaktighet och konsensusbeslut och detta utifrån en ofta otydlig arbetsbeskrivning. Konsekvensen blir att många chefer inte känner att de räcker till. Denna kurs är för dig som är någon form av ledare eller är i begrepp att bli det och vill skapa en mer balanserad och motiverande arbetskultur för både dig och din arbetsgrupp, där ni tillsammans tar ansvar.

 

Coachande ledarskap handlar om att använda samtals/mötesmetoder, samt ett förhållningssätt som uppmuntrar individer till eget tänkande, problemlösning och agerande för att nå mål. Detta ledarskap leder till tydlig och effektiv kommunikation mellan både chefer, kollegor och medarbetare. Efter utbildningen har du fått insikt i hur du kan coacha och leda på effektivaste sätt. Du kommer att stå rustad att leda dina medarbetare så de blir trygga och mer självgående. Med nyfunnen laganda kommer ni att öka er motivation, effektivitet och lönsamhet!

 

 Innehåll

 • Lär känna din egen beteende- och kommunikationsstil som ledare.
 • Från motarbetare till medarbetare – hantera förändringsprocessens 4 faser.
 • Engagera medarbetarna genom att sätta gemensamma mål och följa upp.
 • Skapa förutsättningar för medarbetarna att lämna trygghetszonen och våga pröva nytt.
 • Ditt samspel mellan struktur och kultur avgör hur bra medarbetarna presterar.
 • Förstå vad som motiverar varje medarbetare genom att lyssna, fråga och utmana .
 • Grupputveckling - anpassa din coaching utifrån gruppen/individens mognadsgrad.
 • Att ge och ta emot feedback - ditt viktigaste verktyg för att utveckla en grupp/individ.
 • Inga fler bortkastade möten – metoder som gör dig till en motiverande mötesfacilitator.
 • Sluta släcka bränder – lär gruppen använda en effektiv metod för egen problemlösning.
 • Delegera framgångsrikt och få själv mer tid över till nya arbetsuppgifter.
 • Din plan för att utvecklas och behålla både balans och motivation efter kursen.

 

För vem

Detta är en kurs för dig som är chef eller har någon form av ledarroll. För dig som har ett ansvar att nå verksamhetsmål genom att leda och motivera andra på din arbetsplats.

Vår pedagogik

Hjärnan och kroppen vill ha roligt för att lära sig, därför ser vi till att det blir kreativt, skoj och utmanande. Vi vet att många människor säger att ”tiden gick alldeles för fort”, och då har man haft kul och lärt sig. Du kommer vara delaktig i övningar, uppgifter och aktiviteter eftersom det är då man lär sig bäst. Du kommer att uppleva att tempot tidvis kommer att vara högt, bara för att du ska får lära dig så mycket som möjligt. Men du får möjlighet att även reflektera och diskutera med de andra deltagarna för att utbyta erfarenheter. Så välkommen till en inspirerande, engagerande och kunskapshöjande kurs!

Kursledare

Jan Kronkvist är en inspirerande utbildare och har arbetat som coach och föreläsare under flera år. Han är expert på retorik, ledarskap och kommunikation. Jan är en mycket uppskattad och lyhörd utbildare med en unik förmåga att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken. På hans kurser får du konkreta verktyg, kunskap och råd för hur du kan kommunicera, leda och använda retorik.


Anmäl dig

Kursdatum och info

09:00-16:30

12 900 kr ex. moms

Anmäl dig

Kursledare

Jan

Jan är en inspirerande utbildare och har arbetat som coach och föreläsare sedan många år. Han är expert på retorik, ledarskap och kommunikation. Jan är en mycket uppskattad utbildare med en unik förmåga att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken. Han skräddarsyr varje uppdrag efter målgruppens behov och förväntningar. På hans kurser får du konkreta verktyg för hur du kan kommunicera, leda och använda retorik.

Bra att veta om kursen

Detta händer innan kursen:

Några veckor innan kursen får du ett "välkommen-mail", där du får info om plats, tider, kursledare och om det är något annat du behöver veta innan kursen


Detta ingår i kursen:

Vår ordinarie lunch, kaffe och fika ingår i kursavgiften. Du får kursmaterial, anteckningsblock och penna på plats.


Sedan:

Vid kursens slut får du en utvärdering att fylla i och ett diplom att ta med hem. Har du några andra frågor? Kontakta oss här på kontoret.


Mer om våra kurser:

Hjärnan och kroppen vill ha roligt för att lära sig, därför ser vi till att det blir kreativt och kul. Vi vet att många människor säger att "tiden gick alldeles för fort", och då har man haft kul och lärt sig. Du kommer vara delaktig i övningar, uppgifter och aktiviteter eftersom det är då man lär sig bäst. Du kommer att uppelva att tempot tidsvis kommer vara högt, bara för att du ska få lära dig så mycket som möjligt. Så välkommen till en inspirerande engagerande och kunskapshöjande kurs.